China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 81778-64-5 3-Isoxazolidinone,2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5-(phenylmethoxy)-

81778-64-5 3-Isoxazolidinone,2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5-(phenylmethoxy)-

Product Name 3-Isoxazolidinone,2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5-(phenylmethoxy)-
Molecular Formula C19H20ClNO3
CAS Registry Number 81778-64-5
Molecular Structure


    Suppliers for 81778-64-5(0):