China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 81778-63-4 3-Isoxazolidinone,2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5-(1-methylethoxy)-

81778-63-4 3-Isoxazolidinone,2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5-(1-methylethoxy)-

Product Name 3-Isoxazolidinone,2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-5-(1-methylethoxy)-
Molecular Formula C15H20ClNO3
CAS Registry Number 81778-63-4
Molecular Structure


    Suppliers for 81778-63-4(0):