China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 788824-85-1 Carbamic acid, methyl[2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester

788824-85-1 Carbamic acid, methyl[2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester

Product Name Carbamic acid, methyl[2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-,1,1-dimethylethyl ester
Molecular Formula C21H27NO3
CAS Registry Number 788824-85-1
Molecular Structure


    Suppliers for 788824-85-1(0):