China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 679410-97-0 Phenol,4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenoxy]-

679410-97-0 Phenol,4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenoxy]-

Product Name Phenol,4-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-3-[4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]phenoxy]-
Molecular Formula C26H29NO4
CAS Registry Number 679410-97-0
Molecular Structure


    Suppliers for 679410-97-0(0):