China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 500102-75-0 6-Nonen-3-one,9-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6,8-dimethyl-, (2S,6E,8R)-

500102-75-0 6-Nonen-3-one,9-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6,8-dimethyl-, (2S,6E,8R)-

Product Name 6-Nonen-3-one,9-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-6,8-dimethyl-, (2S,6E,8R)-
Molecular Formula C25H42O4Si
CAS Registry Number 500102-75-0
Molecular Structure


    Suppliers for 500102-75-0(0):