China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 37290-67-8 Lyase, malyl coenzyme A

37290-67-8 Lyase, malyl coenzyme A

Product Name Lyase, malyl coenzyme A
Synonyms E.C.4.1.3.24; Malyl coenzyme A lyase; Malyl-CoA lyase
CAS Registry Number 37290-67-8


    Suppliers for 37290-67-8(0):