China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 351018-30-9 3H-Pyrazolo[3,4-c]isoquinoline,7,8-dimethoxy-3-phenyl-1-(phenylmethyl)-

351018-30-9 3H-Pyrazolo[3,4-c]isoquinoline,7,8-dimethoxy-3-phenyl-1-(phenylmethyl)-

Product Name 3H-Pyrazolo[3,4-c]isoquinoline,7,8-dimethoxy-3-phenyl-1-(phenylmethyl)-
Molecular Formula C25H21N3O2
CAS Registry Number 351018-30-9
Molecular Structure


    Suppliers for 351018-30-9(0):