China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 329716-61-2 Carbamic acid,[3-chloro-5-[1-[[6-[2-(5-ethyl-4-methyl-2-thiazolyl)ethyl]-4-(4-morpholinyl)-2-pyridinyl]amino]ethyl]phenyl]-, 1-methylethyl ester

329716-61-2 Carbamic acid,[3-chloro-5-[1-[[6-[2-(5-ethyl-4-methyl-2-thiazolyl)ethyl]-4-(4-morpholinyl)-2-pyridinyl]amino]ethyl]phenyl]-, 1-methylethyl ester

Product Name Carbamic acid,[3-chloro-5-[1-[[6-[2-(5-ethyl-4-methyl-2-thiazolyl)ethyl]-4-(4-morpholinyl)-2-pyridinyl]amino]ethyl]phenyl]-, 1-methylethyl ester
Molecular Formula C29H38ClN5O3S
CAS Registry Number 329716-61-2
Molecular Structure


    Suppliers for 329716-61-2(0):