China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 141172-11-4 Benzene, 5-[2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]ethenyl]-1,2,3-trimethoxy-,(Z)-

141172-11-4 Benzene, 5-[2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]ethenyl]-1,2,3-trimethoxy-,(Z)-

Product Name Benzene, 5-[2-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]ethenyl]-1,2,3-trimethoxy-,(Z)-
Molecular Formula C21H26O3
CAS Registry Number 141172-11-4
Molecular Structure


    Suppliers for 141172-11-4(0):