China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 929215-95-2 Dodecanoic acid, 3,7,11-trimethyl-,2-(phenylmethoxy)-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl ester

929215-95-2 Dodecanoic acid, 3,7,11-trimethyl-,2-(phenylmethoxy)-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl ester

Product Name Dodecanoic acid, 3,7,11-trimethyl-,2-(phenylmethoxy)-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl ester
Molecular Formula C32H48O4
CAS Registry Number 929215-95-2
Molecular Structure


    Suppliers for 929215-95-2(0):