China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 920284-99-7 2H-Benzimidazol-2-one,4-(2,2-dimethoxyethyl)-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-

920284-99-7 2H-Benzimidazol-2-one,4-(2,2-dimethoxyethyl)-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-

Product Name 2H-Benzimidazol-2-one,4-(2,2-dimethoxyethyl)-1,3-dihydro-1-(phenylmethyl)-
Molecular Formula C18H20N2O3
CAS Registry Number 920284-99-7
Molecular Structure


    Suppliers for 920284-99-7(0):