China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 84776-10-3 Arctostaphylos uva-ursi, ext.

84776-10-3 Arctostaphylos uva-ursi, ext.

Product Name Arctostaphylos uva-ursi, ext.
Synonyms Arctostaphylos uva-ursi extract;Bearberry extract;Extract of bearberry;Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) Extract;Bearberry (Arctostaphylos uva-ursi) Extract [leaf];UNII-3M5V3D1X36
CAS Registry Number 84776-10-3
EINECS 283-934-3