China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 825633-68-9 Mercury,bromo[[(2R,3R,4S,5R)-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-3-hydroxy-5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-4-(phenylmethoxy)-2-pyrrolidinyl]methyl]-

825633-68-9 Mercury,bromo[[(2R,3R,4S,5R)-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-3-hydroxy-5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-4-(phenylmethoxy)-2-pyrrolidinyl]methyl]-

Product Name Mercury,bromo[[(2R,3R,4S,5R)-1-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-3-hydroxy-5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-4-(phenylmethoxy)-2-pyrrolidinyl]methyl]-
Molecular Formula C25H32BrHgNO6
CAS Registry Number 825633-68-9
Molecular Structure


    Suppliers for 825633-68-9(0):