China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 740806-52-4 Piperazine, 1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-2-methyl-4-(phenylmethyl)-,(2R)-

740806-52-4 Piperazine, 1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-2-methyl-4-(phenylmethyl)-,(2R)-

Product Name Piperazine, 1-(4-chloro-3-methoxyphenyl)-2-methyl-4-(phenylmethyl)-,(2R)-
Molecular Formula C19H23ClN2O
CAS Registry Number 740806-52-4
Molecular Structure


    Suppliers for 740806-52-4(0):