China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 675144-23-7 5-Oxazolemethanol,4-[[4-[(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)methoxy]phenoxy]methyl]-2-phenyl-

675144-23-7 5-Oxazolemethanol,4-[[4-[(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)methoxy]phenoxy]methyl]-2-phenyl-

Product Name 5-Oxazolemethanol,4-[[4-[(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)methoxy]phenoxy]methyl]-2-phenyl-
Molecular Formula C28H24N2O5
CAS Registry Number 675144-23-7
Molecular Structure


    Suppliers for 675144-23-7(0):