China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 630414-85-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)butyl ester

630414-85-6 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)butyl ester

Product Name 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-methyl-3-(trifluoromethyl)butyl ester
CAS Registry Number 630414-85-6