China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 630110-07-5 2(1H)-Naphthalenone,5-[(1R)-2-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1-methylethyl]octahydro-8a-hydroxy-3,8-dimethyl-1-(phenylmethoxy)-, (5R,8S)-

630110-07-5 2(1H)-Naphthalenone,5-[(1R)-2-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1-methylethyl]octahydro-8a-hydroxy-3,8-dimethyl-1-(phenylmethoxy)-, (5R,8S)-

Product Name 2(1H)-Naphthalenone,5-[(1R)-2-[[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy]-1-methylethyl]octahydro-8a-hydroxy-3,8-dimethyl-1-(phenylmethoxy)-, (5R,8S)-
Molecular Formula C38H50O4Si
CAS Registry Number 630110-07-5
Molecular Structure


    Suppliers for 630110-07-5(0):