China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 607731-44-2 Benzene, 1-methyl-4-[[(1Z)-2-[(phenylmethyl)thio]ethenyl]sulfonyl]-

607731-44-2 Benzene, 1-methyl-4-[[(1Z)-2-[(phenylmethyl)thio]ethenyl]sulfonyl]-

Product Name Benzene, 1-methyl-4-[[(1Z)-2-[(phenylmethyl)thio]ethenyl]sulfonyl]-
Molecular Formula C16H16O2S2
CAS Registry Number 607731-44-2
Molecular Structure


    Suppliers for 607731-44-2(0):