China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 534617-28-2 Azetidine,2-[(1R)-1-azido-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-1-(diphenylmethyl)-,(2R)-rel-

534617-28-2 Azetidine,2-[(1R)-1-azido-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-1-(diphenylmethyl)-,(2R)-rel-

Product Name Azetidine,2-[(1R)-1-azido-2-[4-(phenylmethoxy)phenyl]ethyl]-1-(diphenylmethyl)-,(2R)-rel-
Molecular Formula C31H30N4O
CAS Registry Number 534617-28-2
Molecular Structure


    Suppliers for 534617-28-2(0):