China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 501088-17-1 Methyl2-azido-2-deoxy-3-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucopyranoside6-benzoate

501088-17-1 Methyl2-azido-2-deoxy-3-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucopyranoside6-benzoate

Product Name Methyl2-azido-2-deoxy-3-O-(phenylmethyl)-alpha-D-glucopyranoside6-benzoate
CAS Registry Number 501088-17-1