China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 494798-10-6 Benzenemethanol,4-methoxy-2-(1-methyl-2-propenyl)-3-(phenylmethoxy)-

494798-10-6 Benzenemethanol,4-methoxy-2-(1-methyl-2-propenyl)-3-(phenylmethoxy)-

Product Name Benzenemethanol,4-methoxy-2-(1-methyl-2-propenyl)-3-(phenylmethoxy)-
Molecular Formula C19H22O3
CAS Registry Number 494798-10-6
Molecular Structure


    Suppliers for 494798-10-6(0):