China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 491865-08-8 4-Thiazolidinone, 2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-3-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-

491865-08-8 4-Thiazolidinone, 2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-3-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-

Product Name 4-Thiazolidinone, 2-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-3-[2-(1-pyrrolidinyl)ethyl]-
Molecular Formula C22H26N2O2S
CAS Registry Number 491865-08-8
Molecular Structure


    Suppliers for 491865-08-8(0):