China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 405150-69-8 2-Heptenoyl azide, 7-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (2Z)-

405150-69-8 2-Heptenoyl azide, 7-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (2Z)-

Product Name 2-Heptenoyl azide, 7-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-, (2Z)-
Molecular Formula C13H25N3O2Si
CAS Registry Number 405150-69-8
Molecular Structure


    Suppliers for 405150-69-8(0):