China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 364360-13-4 5-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine

364360-13-4 5-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine

Product Name 5-[(4-Methoxyphenoxy)methyl]-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Synonyms 5-(4-Methoxy-phenoxymethyl)-[1,3,4]thiadiazol-2-ylamine;1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-[(4-methoxyphenoxy)methyl]-
Molecular Formula C10H11N3O2S
Molecular Weight 237.278198
InChl InChI=1S/C10H11N3O2S/c1-14-7-2-4-8(5-3-7)15-6-9-12-13-10(11)16-9/h2-5H,6H2,1H3,(H2,11,13)
CAS Registry Number 364360-13-4
Molecular Structure


    Suppliers for 364360-13-4(0):