China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 333727-41-6 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,N-(3-methoxyphenyl)-N'-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-

333727-41-6 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,N-(3-methoxyphenyl)-N'-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-

Product Name 1,3,5-Triazine-2,4-diamine,N-(3-methoxyphenyl)-N'-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-
Molecular Formula C23H21N5O2
CAS Registry Number 333727-41-6
Molecular Structure


    Suppliers for 333727-41-6(0):