China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 220923-92-2 2-Propanol,1-butoxy-3-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-

220923-92-2 2-Propanol,1-butoxy-3-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-

Product Name 2-Propanol,1-butoxy-3-[4-[1-methyl-1-[4-(oxiranylmethoxy)phenyl]ethyl]phenoxy]-
Molecular Formula C25H34O5
CAS Registry Number 220923-92-2
Molecular Structure


    Suppliers for 220923-92-2(0):