China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 220332-82-1 18-methyl-11-methylene-Estra-4-ene-3-one-17-ol

220332-82-1 18-methyl-11-methylene-Estra-4-ene-3-one-17-ol

Product Name 18-methyl-11-methylene-Estra-4-ene-3-one-17-ol
Synonyms (17Beta)-13-Ethyl-17-Hydroxy-11-Methylenegon-4-En-3-One;13-ethyl-17-hydroxy-11-methylene-gon-4-en-3-one
CAS Registry Number 220332-82-1
Molecular Structure