China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 212703-49-6 2-Heptanone,5-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-7-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-4,6-dimethyl-, (4S,5R,6S)-

212703-49-6 2-Heptanone,5-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-7-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-4,6-dimethyl-, (4S,5R,6S)-

Product Name 2-Heptanone,5-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-7-[(4-methoxyphenyl)methoxy]-4,6-dimethyl-, (4S,5R,6S)-
Molecular Formula C23H40O4Si
CAS Registry Number 212703-49-6
Molecular Structure


    Suppliers for 212703-49-6(0):