China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 1214324-33-0 Methyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate

1214324-33-0 Methyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate

Product Name Methyl 3-chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
CAS Registry Number 1214324-33-0