China Business Portal|ChemNet|ChinaChemNet|ChinaChemical|KoreaChemNet

Chemindex > 106205-17-8 Carbonic acid,2-[[3-[(4-chloro-1-oxobutyl)amino]-4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl 2-ethylhexyl ester

106205-17-8 Carbonic acid,2-[[3-[(4-chloro-1-oxobutyl)amino]-4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl 2-ethylhexyl ester

Product Name Carbonic acid,2-[[3-[(4-chloro-1-oxobutyl)amino]-4-[(5,6-dichloro-2-benzothiazolyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl 2-ethylhexyl ester
Molecular Formula C30H38Cl3N5O4S
CAS Registry Number 106205-17-8
Molecular Structure


    Suppliers for 106205-17-8(0):